Ngày 19/5/2023 Đồng Xoài chính thức khai trương vận hành cổng TNMT
Chiều ngày 18/4 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch triển khai phần mềm quản lý TNMT trên địa bàn thành phố.

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình kết luận cuộc họp, chỉ đạo VNPT tập trung phố hợp với các cơ quan đơn vị thành phố liên quan hoàn thành cập nhật dữ liệu và các điều kiện cần thiết để ngày 19/5/2023 chính thức khai trương vận hành cổng TNMT dữ liệu Đồng Xoài. 

Phần mềm quản lý TNMT do VNPT nghiên cứu và phát triển nhằm phục vụ cho công tác truy cập quản lý khai thác dữ liệu đất đai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nghiệm thu. Nội dung phần mềm  bao gồm các phân hệ như: phân hệ địa chính, phân hệ luân chuyển hồ sơ, kết nối dịch vụ công, liên thông thuế; phân hệ thống kê kiểm kê đất đai; phân hệ quy hoạch, sử dụng đất; phân hệ quản lý giá đất. VNPT cũng là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai phần mềm quản lý TNMT trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của VNPT Bình Phước, đến thời điểm hiện nay tại thành phố Đồng Xoài, VNPT đã tiến hành cài đặt phần mềm cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và phòng TNMT thành phố; tập huấn tập trung cho phòng TNMT và đang trực tiếp hỗ trợ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Kết quả, đến nay đã thu thập được gần 6.300 biến động về các thửa đất. Trong đó Tiến Thành là phường được chọn làm điểm có dữ liệu biến động đất đai cao nhất là  gần 3.800 hồ sơ, các phường, xã còn lại đã thu thập được từ  200 đến hơn 500 hồ sơ. VNPT cũng đã xuất phiếu thông báo chỉnh lý trên phần mềm để gửi cho các  phường, xã; cung cấp QR code trên giấy CNQSDĐ phát hiện giấy CNQSDĐ thất hay giả hoặc khi in từ phần mềm cho biết thông tin và tình trạng hiện tại của thửa đất.

anh tin bai

Đại diện VNPT Bình Phước báo cáo tỉnh hình triển khai phần mềm TNMT tại thành phố Đồng Xoài.

anh tin bai

Cán bộ kỹ thuật VNPT Bình Phước đề xuất các giải pháp khắc phục các vướng mắc trong việc tích hợp dữ liệu đối với lĩnh vực TNMT. 

anh tin bai
 

Ông Bùi Anh Khoa, trưởng phòng TN&MT thành phố Đồng Xoài phát biểu tại cuộc họp.

anh tin bai

Bà VũThị Mười, Giám đốc CN VP ĐKĐĐ thành phố Đồng Xoài phát biểu tại cuộc họp. 

Khó khăn, vướng mắc nhất hiện nay đó là dữ liệu không gian hiện tại của Chi nhánh VPĐKĐĐ Đồng Xoài chưa chuẩn, nên việc cập nhật rất khó khăn; hiện tại phần mềm chưa kết nối với các TTHC của phòng TNMT với DVC tỉnh và nhiều vướng mắc khác.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, trao đổi, thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đề nghị VNPT cùng với các đơn vị liên quan thành phố khẩn trương hoàn thành việc tích hợp các dữ liệu hiện có, đồng  thời cập nhật các hồ sơ mới vào phần mềm; triển khai tập huấn cho phòng TNMT và Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố; tập trung kết nối với Thuế. Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của thành phố bổ sung hoàn thiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn thiện phần mềm. Tiến hành chạy thử trong đầu tháng 5 và chính thức khai trương vận hành cổng Tài nguyên Môi trường dữ liệu Đồng Xoài vào ngày 19/5/2023. Trước mắt, là dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi vận hành sẽ tiếp tục cập nhật các dữ liệu khác về lĩnh vực TNMT khi đã được chuẩn hóa.

Kim Phụng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị