ỦY BAN NHÂN DÂN

  Chủ tịch UBND thị xã
Lê Trường Sơn
Đường dây nóng: 0911.80.88.66
Email: letruongson.dx@gmail.com
  Phó Chủ tịch UBND thị xã
Phạm Văn Liêm
Điện thoại: 0913.937.449
Email: phamvanliem.dx@gmail.com
  Phó Chủ tịch UBND thị xã
Bùi Thị Minh Thúy
Điện thoại: 0911.920.999
Email: minhthuy.dx@gmail.com












Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 546
  • Trong tuần: 5 822
  • Tất cả: 213 322