Phòng ban chức năng

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG
1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND:
 1  Bùi Anh Khoa  Chánh Văn phòng anhkhoa.dx@binhphuoc.gov.vn  0907.494.779 
2 Hoàng Thúy Vũ P.Chánh Văn phòng
thuyvu.dx@binhphuoc.gov.vn
 3  Đặng Tấn Lộc  P.Chánh Văn phòng
tanloc.dx@binhphuoc.gov.vn   
2. PHÒNG NỘI VỤ:
1 Hoàng Sơn Trà Phó Trưởng phòng sontra.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Phạm Văn Thắng Phó Trưởng phòng vanthang.dx@binhphuoc.gov.vn
3. PHÒNG TƯ PHÁP:
1 Mai Danh Tới Trưởng phòng
danhtoi.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hạnh Phó Trưởng phòng nguyenhanh.dx@binhphuoc.gov.vn
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH:
1 Giang Ngọc Đẩu Trưởng phòng ngocdau.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Trương Thị Huệ Phó Trưởng phòng truonghue.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Đỗ Phương Cúc Phó Trưởng phòng phuongcuc.dx@binhphuoc.gov.vn
5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
1 Ngô Hồng Khang Trưởng phòng hongkhang.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Phạm Ngọc Hùng Phó Trưởng phòng ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Thị Nhài Phó Trưởng phòng nguyennhai.dx@binhphuoc.gov.vn
6. PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:
1 Phạm Văn Quang Phó Trưởng phòng vanquang.dx@binhphuoc.gov.vn
7. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN:
1 Nguyễn Minh Cư Trưởng phòng minhcu.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Tây Nghiêm Phó Trưởng phòng taynghiem.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Duy Vỹ Phó Trưởng phòng duyvy.dx@binhphuoc.gov.vn
8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
1 Bùi Viết Lộc Trưởng phòng vietloc.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Văn Ngôn Phó Trưởng phòng vanngon.dx@binhphuoc.gov.vn
9. PHÒNG Y TẾ:
1 Nguyễn Thị Thúc Anh Phó Trưởng phòng thucanh.dx@binhphuoc.gov.vn
10. THANH TRA THỊ XÃ:
1 Phạm Xuân Khoa
P.Chánh Thanh tra xuankhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Hoàng Văn Trường P.Chánh Thanh tra
vantruong.dx@binhphuoc.gov.vn
 3  Nguyễn Văn Toàn
 P.Chánh Thanh tra
vantoan.dx@binhphuoc.gov.vn   
11. PHÒNG KINH TẾ:
1 Nguyễn Trọng Hiếu Trưởng phòng tronghieu.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Võ Thị Ái Phó Trưởng phòng thiai.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Phạm Ngọc Hoàn Phó Trưởng phòng ngochoan.dx@binhphuoc.gov.vn
12. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ:
1 Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng phòng vanlam.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Thọ Đàm Phó Trưởng phòng thodam.dx@binhphuoc.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 9 720
  • Tất cả: 323 162