Các Ban Xây dựng Đảng

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG
1. ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY:
 1 Nguyễn Sỹ Nhật  Chủ Nhiệm synhat.dx@binhphuoc.gov.vn   
2 Đào Thị Sáu Phó Chủ Nhiệm
thisau.dx@binhphuoc.gov.vn
 3 Lê Văn Quân  Phó Chủ Nhiệm
vanquan.dx@binhphuoc.gov.vn   
2. BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY:
1 Trần Hữu Hiền  Trưởng Ban huuhien.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Vũ Khắc Điệp Phó Trưởng Ban khacdiep.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Huỳnh Thanh Nhàn Phó Trưởng Ban thanhnhan.dx@binhphuoc.gov.vn
3. BAN DÂN VẬN:
1 Nguyễn Văn Hào Trưởng phòng
vanhao.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Tạ Thanh Bình Phó Trưởng phòng thanhbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Hoàng Lan Anh Phó Trưởng phòng lananh.dx@binhphuoc.gov.vn
4. BAN TUYÊN GIÁO
1 Nguyễn Xuân Trường Trưởng Ban xuantruong.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Trịnh Thị Ngọc Phó Trưởng Ban thingoc.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hạ Phó Trưởng Ban vanha.dx@binhphuoc.gov.vn
5. VĂN PHÒNG THÀNH ỦY:
1 Phạm Thị Kim Loan Chánh Văn phòng kimloan.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Tùng Phó CVP xuantung.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Lã Thị Lâm Quỳnh Phó CVP ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Hùng Phó CVP ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 9 813
  • Tất cả: 323 255