Các Ban Xây dựng Đảng

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG
1. ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY:
 1 Nguyễn Sỹ Nhật  Chủ Nhiệm synhat.dx@binhphuoc.gov.vn   
2 Đào Thị Sáu Phó Chủ Nhiệm
thisau.dx@binhphuoc.gov.vn
 3 Lê Văn Quân  Phó Chủ Nhiệm
vanquan.dx@binhphuoc.gov.vn   
2. BAN TỔ CHỨC THỊ ỦY:
1 Trần Hữu Hiền  Trưởng Ban huuhien.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Mai Thị Nhi Phó Trưởng Ban thinhi.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Vũ Khắc Điệp Phó Trưởng Ban khacdiep.dx@binhphuoc.gov.vn
4 Huỳnh Thanh Nhàn Phó Trưởng Ban thanhnhan.dx@binhphuoc.gov.vn
3. BAN DÂN VẬN:
1 Nguyễn Văn Hào Trưởng phòng
vanhao.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Tạ Thanh Bình Phó Trưởng phòng thanhbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Hoàng Lan Anh Phó Trưởng phòng lananh.dx@binhphuoc.gov.vn
4. BAN TUYÊN GIÁO
1 Nguyễn Xuân Trường Trưởng phòng xuantruong.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Trịnh Thị Ngọc Phó Trưởng phòng thingoc.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hạ Phó Trưởng phòng vanha.dx@binhphuoc.gov.vn
5. VĂN PHÒNG THỊ ỦY:
1 Phạm Thị Kim Loan Trưởng phòng kimloan.dx@binhphuoc.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Tùng Phó Trưởng phòng xuantung.dx@binhphuoc.gov.vn
3 Lã Thị Lâm Quỳnh Phó Trưởng phòng ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Hùng Phó Trưởng phòng ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 5 863
  • Tất cả: 213 363