Phó Chủ tịch UBND thị xã-Phạm Văn Liêm chủ trì họp nghe báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017.
Sáng ngày 9/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thị xã-Phạm Văn Liêm chủ trì họp nghe báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017; thành phần dự họp gồm: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, TC-KH, Đài TT&TH thị xã; UBND các phường-xã: Tân Thiện, Tiến Thành, Tân Thành; VP HĐND&UBND thị xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe phòng Kinh tế thị xã báo cáo việc triển khai hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017; căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017 và chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 490/UBND-KT ngày 22/3/2018, qua kiểm tra, rà soát, kết quả như sau: Tổng số hộ đề nghị hỗ trợ là 193 hộ, tổng diện tích 224,45 ha, với tổng kinh phí 448,9 triệu đồng, trong đó,xã Tân Thành 151 hộ, diện tích 195,5 ha, với số tiền 391,8 triệu đồng, Tiến Thành 39 hộ, diện tích 26,25 ha, với số tiền 52,5 triệu đồng và phường Tân Thiện 03 hộ, diện tích 2,3 ha, với số tiền 4,5 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thị xã-Phạm Văn Liêm kết luận như sau: Để triển khai việc hỗ trợ nông dân bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017 đảm bảo quy định tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, yêu cầu phòng Kinh tế thị xã và UBND các xã-phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với phòng Lao động TB&XH thị xã kiểm tra, rà soát lại các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; UBND các xã-phường kiểm tra, rà soát lại danh sách các đối tượng (gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số) có diện tích điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017 và niên vụ 2017-2018 để lập danh sách cụ thể; đồng thời, tổ chức họp Hội đồng xét duyệt của xã-phường để xét duyệt danh sách, sau khi thống nhất danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ thì thông báo công khai, rộng rãi danh sách trên hệ thống truyền thanh, nhà văn hóa và các khu vực công cộng trên địa bàn xã-phường để các hộ dân được biết;sau thời gian thông báo công khai danh sách các đối tượng được hỗ trợ thì lập danh sách riêng các đối tượng có diện tích điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017 và niên vụ 2017-2018, gửi về phòng Kinh tế thị xã để có cơ sở đề nghị UBND thị xã phê duyệt hỗ trợ đối với các đối tượng có diện tích điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017; tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân người kinh được biết chính sách hỗ trợ diện tích điều bị sâu bệnh hại niên vụ 2016-2017 chỉ áp dụng cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn./.
Tác giả: Anh Mỹ
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

TIN VIDEO


Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 563
  • Trong tuần: 9 759
  • Tất cả: 323 201