Đồng Xoài xem xét thông qua đề án điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài
Sáng nay, 31/3, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức họp phiên mở rộng để xem xét cho ý kiến và thông qua đề án điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2040. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, Nguyễn Minh Bình thống nhất thông qua đề án điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đồng xoài giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2040. 

         Chương trình phát triển đô thị Đồng Xoài giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Qua 04 năm triển khai thực hiện đầu tư, thành phố Đồng Xoài đã có những bước phát triển mạnh về các mặt kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Nhằm thực hiện và hoàn thành các tiêu chí nâng cấp thành phố Đồng Xoài lên đô thị loại II, nâng cấp xã Tiến Hưng lên phường theo nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đã chủ trương xây dựng đề án  điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đồng Xoài để hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho việc nâng cấp thành phố Đồng Xoài lên đô thị loại II.

          Theo đó, đề án điều chỉnh sẽ xây dựng danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn các khu đô thị hiện hữu; Đề ra các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn 05 năm và hàng năm; đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị;  Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng đô thị (kể cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội); Đầu tư phát triển xây dựng xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường trước năm 2025 và đầu tư phát triển nâng cấp thành phố Đồng Xoài đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025.

          Theo danh mục đầu tư của đề án, trong giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Đồng Xoài có 144 công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó, có 119 dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và 25 dự án công trình được điều chỉnh bổ sung. Ngoài ra, còn có  39 dự án kêu gọi thu hút đầu tư. Tổng nguồn vốn cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 là 34.833 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà Nước(TW, tỉnh, thành phố) là 17.517 tỷ đồng, vốn xã hội hóa, kêu gọi, thu hút đầu tư là 17.316 tỷ đồng.

          Sau khi đóng góp, bổ sung, đề án điều chỉnh chương trình phát triển đô thị đồng xoài giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục được cập nhật bổ sung hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Kim Phụng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị