Hôm nay ngày: 16/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Công tác chỉ đạo điều hành CNTT.
Hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thị xã năm 2013.

Căn cứ kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2013, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã Đồng Xoài xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013.


Triển khai thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã.

Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 28/12/2012 của Thị ủy Đồng Xoài triển khai đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2012 - 2015.


Hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triền công nghệ thông tin thị xã Đồng Xoài năm 2012.

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh năm 2012. Ban chỉ đạo công nghệ thông tin thị xã Đồng Xoài xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2012.


 Trang đầu  «  1 [2]


Lượt truy cập:
Online: