Thành phố Đồng Xoài tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.
Sáng ngày 04/01/2019, Thành phố Đồng Xoài vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, Thường trực Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Đồng Xoài đã chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy,Ủy ban mặt trận và các đoàn thể thành phố, Thủ trưởng các đơn vị phòng, ban,ngành thành phố và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường-xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Tiên-Bí thư Thành ủy và đồng chí lê Trường Sơn-Chủ tịch UBND thành phố đã có bài phát biểu chỉ đạo và kết luận quan trọng định hướng và gợi mở các nhiệm vụ trọng tâm để tập thể UBND, từng thành viên UBND, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban ngành thành phố và UBND các phường-xã nghiêm túc quán triệt và triển khai đầy đủ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2019, thành phố sẽ tập trung quán triệt thực hiện nghiêm Đề án về văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, thực hiện "4 xin, 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đây là năm đầu tiên UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường-xã, do đó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường-xã báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, phải quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả”. Chủ tịch UBND thành phố đã quán triệt 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đó là:

Thứ nhất, tập trung táo gỡ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đây là điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển của thành phố. UBND thành phố sẽ tham mưu cho Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tham mưu tổ chức các hội nghị chuyên đề, mời các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ cho thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phấn đấu thực hiện mục tiêu tự cân đối thu-chi thường xuyên ngân sách, làm tiền đề vững chắc cho lộ trình phát triển những năm tiếp theo. Đề ra các giải pháp để giảm nợ đọng thuế, tăng cường các biện pháp thu đúng thu đủ, đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nguồn thu chưa thực hiện tốt trong những năm qua.

Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính,xây dựng chính quyền điện tử, trọng tâm là xây dựng thành phố thông minh. Giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn xuống còn 3%. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án của Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức tốt việc thi tuyển chức danh lãnh đạo theo quy định, thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại các trường học trực thuộc.

Thứ tư, công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị phải được quan tâm thường xuyên và thực hiện đúng quy định, kịp thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ động đề xuất UBND tỉnh thống nhất cho thành phố kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện công tác lập quy hoạch làm cơ sở để quản lý, xây dựng và phát triển đô thị.

Thứ năm, triển khai ngay từ đầu năm các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định,thực hiện đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đổi mới công tác làm đường giao thông theo cơ chế đặc thù. Chỉnh trang đô thị “Sáng, xanh, sạch đẹp,an toàn”, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng hiến đất làm đường, hiến đất hai bên suối để làm bờ kè và đường đi, xây dựng công viên, hoa viên, hệ thống chiếu sáng các ngõ hẻm các tuyến đường khu dân cư.

Thứ sáu, có phương án đề xuất UBND tỉnh đảm bảo biên chế giáo viên các cấp học, đặc biệt là giáo viên trực tiếp giảng dạy. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học theo quy định, cần định hướng dài hạn và đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Giáo dục & Đào tạo trong triển khai xây dựng trường học thông minh ở các cấp học, đầu tư cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh trong các trường, tạo cảnh quan trường lớp học. Nâng cao chất lượng và có nhiều chương trình hiệu quả trong giảng dạy công nghệ thông tin và Anh văn cho học sinh.

Thứ bảy, phân kỳ đầu tư mạnh mẽ cho Trung tâm y tế thành phố, thí điểm khai thác cơ sở vật chất Trạm y tế, có giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Thứ tám, hoàn thành chương trình giảm nghèo trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Thứ chín, đa dạng hóa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp khai thác các thiết chế văn hóa của tỉnh trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân.

Thứ mười, Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch UBND các phường – xã thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, nhằm kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,hạn chế đến mức thấp nhất đơn tồn đọng quá hạn luật định, trọng tâm là phối hợp với các sở ngành và Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Mười một, thực hiện tốt công tác tuyển giao quân, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Tổ chức tốt kế hoạch diễn tập phòng thủ cấp thành phố, diễn tập phòng thủ phường Tân Thiện, Tân Đồng.Tăng cường công tác phòng chống chống tội phạm, giảm tệ nạn ma túy, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của tỉnh và thành phố trong năm 2019.

Nhiệm vụ năm 2019 là rất nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đạt được của năm 2018, với khí thế của thành phố trẻ, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố, các phường-xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019./.
Tác giả: HTV
Nguồn tin: VP HĐND&UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị