Hôm nay ngày: 12/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kinh tế - Xã hội
Tỉnh Bình Phước triển khai các nhiệm vụ xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Phước đến năm 2020.
(17/3/2017)
Hiện nay, nước ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn về môi trường như chất lượng môi trường đang ngày càng xuống cấp:rừng, đa dạng sinh học bị tàn phá; tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt và sử dụng kém hiệu quả; tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải ngày một tăng ...do đó việc xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với từng địa phương nhằm thực hiện tốt mục tiêu: Tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng để sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.
Không gian xanh đô thị - Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước
Ngày 09/3/2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tình Bình Phước đến năm 2020 nhằm cụ thể hóa Kế  hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh xây dựng các nhiệm vụ cụ thể để tổng hợp thành kế hoạch chung của tỉnh với 11 hoạt động thuộc 4 chủ đề chính gồm: Xây dựng kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng trưởng xanh; giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; thực hiện xanh hóa sản xuất; thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đầu tư cải thiện hạ tầng kỹ thuật khung đô thị tỉnh Bình Phước, trong đó hướng tới xây dựng Thành phố xanh Đồng Xoài trong giai đoạn 2017-2020.

Để sớm hoàn thành việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch vào cuối quý II năm 2017./.

Tác giả: HTV

Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  37  38  39 [40] 41  42  43  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: