Hôm nay ngày: 25/11/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Kinh tế - Xã hội
UBMTTQVN thị xã giám sát công tác tiếp công dân tại phường Tân Đồng.
(9/7/2017)
Vừa qua, UBMTTQVN thị xã Đồng Xoài đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát phường Tân Đồng về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
Lãnh đạo UBND phường Tân Đồng giải trình về những nội giám sát
Theo báo cáo của UBND phường Tân Đồng, trong thời gian từ 1/1/2016 đến ngày 30/6/2017, Bộ phận tiếp công dân đã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuấn và tổ chức tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu. Qua đó, đã tiếp nhận 32 đơn khiếu kiện, đã xử lý 29 đơn, 3 đơn đang trong quá trình giải quyết. Bộ phận tiếp công dân cũng cho biết trong thời gian qua không nhận được đơn thư tố cáo nào, các đơn thư chủ yếu là khiếu kiện, khiếu nại. Bộ phận tiếp công dân cũng mở sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ tiếp công dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra sổ sách lưu trữ và lịch tiếp công dân cũng như hồ sơ giải quyết đơn thư của công dân của UBND phường Tân Đồng. Qua giám sát, các thành viên của Đoàn đánh giá công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND phường Tân Đồng thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình lưu trữ hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót, chưa đầy đủ; chưa phân loại các đơn thư tiếp nhận của công dân; lịch tiếp công dân được phân công nhưng chưa cụ thể, rõ ràng.

Lãnh đạo UBND phường Tân Đồng cũng đã giải trình về những nội dung đoàn giám sát tập trung làm rõ và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của phường Tân Đồng./.

Tác giả: Lê Nghiêm

Nguồn tin: Đài truyền thanh

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  16  17  18 [19] 20  21  22  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: