Tiểu sử tóm tắt của Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài - Ngô Hồng Khang
anh tin bai

 

1. Họ và tên thường dùng: NGÔ HỒNG KHANG 

2. Họ và tên khai sinh: NGÔ HỒNG KHANG  Các bí danh/tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1977

 4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

7. Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

8. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 132/53, Tổ 2, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.     Nơi ở hiện nay: Số nhà 132/53, Tổ 2, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

9. Số CMND: 285758647; Ngày cấp: 29/3/2016; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Phước

10. Dân tộc: Kinh                               

 11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật  - Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;  Học hàm: Không - Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị-Hành chính  - Ngoại ngữ: B-Anh văn 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức   

14. Chức vụ trong cơ quan đang công tác: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài.

15. Nơi công tác: UBND thành phố Đồng Xoài

16. Ngày vào Đảng: Ngày 24/01/2005 - Ngày chính thức: 24/01/2006; Số  thẻ đảng viên: 56.014.077 - Chức vụ trong Đảng: Thành ủy viên. - Ngày ra khỏi Đảng: Không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  - Tên tổ chức đoàn thể: Không  - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài) khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016 và khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11/2001 đến tháng 8/2006

Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 9/2006 đến tháng 7/2010

Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 7/2010 đến tháng 3/2015

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2015

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ Tháng 8/2015 đến tháng 7/2018

Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2018

Thị ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2020

Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Từ tháng 9/2020 đến nay

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị