Hôm nay ngày: 21/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nội vụ
Thủ tục 30: Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mã số hồ sơ:213805.

a. Trình tự thực hiện:
- B1: nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ
- B3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- B4: tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.
b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Phòng Nội vụ.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1) Đơn đề nghị phê duyệt Điều lệ hội;
2) Điều lệ hội đã được thông qua Đại hội của hội;
3) Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra, biên bản thông qua Điều lệ hội và Nghị quyết Đại hội của hội;
4) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu hội;
5) Danh sách Ban chấp hành và các lãnh đạo chủ chốt của hội.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h. Phí, lệ phí: Không.
i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định hành chính.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Công văn số 4221/UBND-NC ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ban hành quyết định: Cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phê duyệt điều lệ hội cấp xã.
Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: