Hôm nay ngày: 21/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nội vụ
Thủ tục 31: Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mã số hồ sơ 215301.

a. Trình tự thực hiện:
- B1: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ
- B3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- B4: tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Phòng Nội vụ.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cho phép thành lập hội;
- Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội;
- Bản dự thảo điều lệ hội;
- Dự kiến Chương trình, phương hướng hoạt động của hội;
- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban Vận động thành lập hội;
- Danh sách hội viên đăng ký ban đầu tham gia hội (có đơn hoặc chữ ký):
Ít nhất 10 người đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã;
- Văn bản về trụ sở, tài sản của hội. Nếu trụ sở thuê, mượn của tư nhân thì phải có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, nếu thuê, mượn trụ sở của nước thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà công sản và thời hạn tối thiểu còn lại là 06 tháng.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d. Thời hạn giải quyết:
- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: UBND xã, thị trấn
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định hành chính
h. Lệ phí: Không.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn xin thành lập hội;
- Danh sách hội viên đăng ký ban đầu tham gia hội;
- Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban Vận động thành lập hội;
- Nội dung bản điều lệ;
- Mẫu xác nhận Hội đặt trụ sở ban đầu.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Công văn số 4221/UBND-NC ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ban hành quyết định: Cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phê duyệt điều lệ hội cấp xã.

Nhấn Tải về để tải mẫu đơn thủ tục 31

File đính kèm:
Tải về
Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: