Hôm nay ngày: 21/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nội vụ
Thủ tục 34: Giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mã số hồ sơ:215316.

a. Trình tự thực hiện:
- B1: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ
- B3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
- B4: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho Phòng Nội vụ.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội
+ Nghị quyết của đại hội về đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội
+ Dự thảo phương hướng hoạt động sau khi đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội
+ Dự thảo điều lệ của hội sau khi đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội
+ Giấy xác nhận trụ sở mới của hội
+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động hội sau khi đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d. Thời hạn giải quyết: sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại.
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
- Cơ quan phối hợp: các phòng, ban, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hội hoạt động; UBND xã, phường, thị trấn.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h. Lệ phí: Không
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

- Công văn số 4221/UBND-NC ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ban hành quyết định: Cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phê duyệt điều lệ hội cấp xã.

 

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: