• Image
  11/10/2023

  248/KH-UBND

 • Image
  27/09/2023

  01/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư Pháp thành phố Đồng Xoài

 • Image
  27/09/2023

  02/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội Vụ thành phố Đồng Xoài

 • Image
  27/09/2023

  03/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

 • Image
 • Image
  11/05/2023

  Số: 134/KH-UBND

  Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, năm 2023

 • Image
 • Image
  25/04/2023

  Số: 116/KH-UBND

  Khai thác nguồn thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

 • Image
  25/04/2023

  Số: 29/KH-UBND

  Triển khai thực hiện đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

 • Image
  25/04/2023

  Số: 114/KH-UBND

  Thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị