Hôm nay ngày: 21/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Nông nghiệp & PTNT
Thủ tục 10: Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản. Mã số hồ sơ: 214899

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1 : Các cá nhân, hộ gia đình, công đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại phòng NN & PTNT huyện;
Bước 2 : Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của phòng NN & PTNT huyện; trình UBND huyện cấp giấy phép.
Bước 3 : Nhận kết quả tại phòng NN & PTNT huyện.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng NN&PTNT huyện và qua bưu điện
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần:
+ Văn bản đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
+ Bản thống kê số cây và khối lượng khai thác tận dụng.
- Số lượng hồ sơ: 05 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng NN&PTNT huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h) Lệ phí : không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: