Hôm nay ngày: 12/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
People's Committee

THE LEADERS OF PEOPLE’S COMMITTEE

 

 

1. Chairman: Mr. Tran Van Chung

· Office Phone Number: 0651.3879.618 

· Mobile Phone Number: 0913.880.148

· Email: chutich@dongxoai.gov.vn

2. Vice Chairpeople: Mr. Le Hai Dang 

· Office Phone Number: 0651.3881.194 

· Mobile Phone Number: 0913.639.902

· Email: pctvx@dongxoai.gov.vn

3Vice Chairpeople : Mr. Vuong Duc Lam 

· Office Phone Number: 0651.3879.619 

· Mobile Phone Number: 0913.765.259

· Email: pctkt@dongxoai.gov.vn

MEMBERS OF PEOPLE’S COMMITTEE

 

1. Chief Official of the town's People's Council and People's Committees: Nguyen Minh Cu

·Office Phone Number: 0651.3879.605

·Mobile Phone Number : 0913.720.425

· Email: chanhvanphong@dongxoai.gov.vn

2. Head of the town's Natural resources and Environment Division: Nguyen Huu Huong

·Office Phone Number: 0651.3887.162

· Mobile Phone Number: 0913.697.625

· Email: tnmt@dongxoai.gov.vn

3. Head of the town's Public security : Nguyen Duc Buoi

·Office Phone Number:

· Mobile Phone Number: 0909.151.666

· Email: congan@dongxoai.gov.vn 

4. Head of the town's Military division: Le Thien Hoa 

· Office Phone Number:    

· Mobile Phone Number: 0949.966.452  

· Email: quansu@dongxoai.gov.vnLượt truy cập:
Online: