Hôm nay ngày: 16/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu 6 tháng năm 2015.

Stt

Nội dung

Giá trị đạt được

% Kế hoạch

 I. Kinh tế

1

 Tổng thu ngân sách:

 Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn

253,554 (tỷ đồng)

  128,75 (tỷ đồng) 

55,5 %

50 % 

2

 Tổng chi ngân sách

205,326 (tỷ đồng) 

 50 %

3

 Tổng diện tích trồng trọt

 - Diện tích cây hàng năm:

 -Diện tích cây lâu năm

 

590 ha

9.425 ha

 

73,75 %

86,2 %

4

 Tổng đàn gia súc

13.562 (con) 

 

5

 Tổng đàn gia cầm

396.770 (con) 

 

6

 Giá trị sản xuất công nghiệp

1050 (tỷ đồng) 

 49 % 

 II. Văn hóa - Xã hội

1

 Giới thiệu việc làm

1825 (người) 

76,04 % 

2

 Số lao động được đào tạo

520 (người) 

52 % 

3

 Tỷ lệ hộ nghèo

0,87% ( giảm 25 hộ)

 39,68 % 

4

 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

11% 

11%

5

 Số người được khám, điều trị

73.733 (lượt người) 

56,2 % 

 III. Quốc phòng - An ninh

1

 Số vụ vi phạm pháp luật về TTXH được điều tra làm rõ

70vụ-148 đối tượng/73 vụ-148 đối tượng 

 95,9%

2

 Tai nạn giao thông

25 (vụ) 

 

3

 Số đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết

26/51 (đơn) 

50,98% Lượt truy cập:
Online: