Hôm nay ngày: 16/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu 9 tháng năm 2015.

Stt

Nội dung

Giá trị đạt được

% Kế hoạch

 I. Kinh tế

1

 Tổng thu ngân sách:

 Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn

499,83 (tỷ đồng)

  185,012 (tỷ đồng) 

105 %

79 % 

2

 Tổng chi ngân sách

299,995 (tỷ đồng) 

 70 %

3

 Tổng diện tích trồng trọt

 - Diện tích cây hàng năm:

 -Diện tích cây lâu năm

 

745,5 ha

9.269,5 ha

 

93,19 %

84,78 %

4

 Tổng đàn gia súc

12.702 (con) 

 

5

 Tổng đàn gia cầm

396.770 (con) 

 

6

 Giá trị sản xuất công nghiệp

1720 (tỷ đồng) 

 80,1 % 

 II. Văn hóa - Xã hội

1

 Giới thiệu việc làm

3028 (người) 

121,12 % 

2

 Số lao động được đào tạo

1.398 (người) 

69,9 % 

3

 Tỷ lệ hộ nghèo

0,73% ( giảm 57 hộ)

90,47 % 

4

 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

11,2% 

11%

5

 Số người được khám, điều trị

99.490 (lượt người) 

75,84 % 

 III. Quốc phòng - An ninh

1

 Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được điều tra làm rõ

100 vụ - 208 đối tượng/103vụ-208 đối tượng

 97%

2

 Tai nạn giao thông

41 (vụ) 

 

3

 Số đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết

37/64 (đơn) 

57,8% Lượt truy cập:
Online: