Hôm nay ngày: 16/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu năm 2015.

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2015

Thực hiện năm 2015

So sánh TH/KH (%)

A

CHỈ TIÊU KINH TẾ

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

%

16,2%

16,24%

100,24%

2

Tổng giá trị gia tăng (theo giá cố định năm 2010)

 Tỷ đồng 

5.128,88

5.130,48

100%

Trong đó:

 

 

 

 

 - Thương mại-dịch vụ

 Tỷ đồng 

2.698,47

2.701,35

100,1%

 - Công nghiệp-xây dựng

 Tỷ đồng 

2.018,34

2.022,79

100,2%

 - Nông nghiệp

 Tỷ đồng 

412,07

406,34

98,61%

3

GDP bình quân đầu người

 - VIỆT NAM

Triệu đồng

52

52,1

100,2%

 - USD

USD

2.475

2.475

100%

4

Tỷ trọng cơ cấu kinh tế  

 - Thương mại-dịch vụ

  % 

52,59

52,65

100,1%

 - Công nghiệp-xây dựng

  % 

39,41

39,43

100%

 - Nông nghiệp

  % 

8,00

7,92

100,1%

5

Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn

Tỷ đồng

234,2

252,78

108%

6

Tổng chi ngân sách

Tỷ đồng

567,89

469,126

83%

- Chi thường xuyên

Tỷ đồng

399,73

378,99

95%

 - Chi đầu tư phát triển

Tỷ đồng

122,80

90,13

73,4%

7

Cấp mới GCNQSDĐ

GCN

300

334

111,3%

8

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

%

97,5

97,96

100,47%

9

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện

%

99,2

99,6

100,3%

B

CHỈ TIÊU VĂN HÓA-XÃ HỘI

1

Giới thiệu, giải quyết việc làm

 lao động

2.500

3864

154,6%

2

Đào tạo nghề

 lao động

2.000

3534

176,7%

3

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

 %

0,24

0,24

100%

4

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

 %

11

10,8

101,8%

5

Mức giảm tỷ suất sinh

 %o

0,7

0,7

100%

6

xã, phường đạt chuẩn

- PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi

xã, phường

8/8

8/8

100%

- PCGD tiểu học đúng độ tuổi

xã, phường

8/8

8/8

100%

- Phổ cập THCS

xã, phường

8/8

8/8

100%

7

Tỷ lệ người tham gia BHYT

%

77

77

100%Lượt truy cập:
Online: