Hôm nay ngày: 25/11/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Số liệu quý I/2015.

Stt

Nội dung

Giá trị đạt được

% Kế hoạch

 I. Kinh tế

1

 Tổng thu ngân sách:

 Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn

156,85 (tỷ đồng)

  62,4 (tỷ đồng) 

 %

29 % 

2

 Tổng chi ngân sách

106,43 (tỷ đồng) 

 25,8 %

3

 Tổng diện tích trồng trọt

 - Diện tích cây hàng năm:

 -Diện tích cây lâu năm

 

79 ha

9.173 ha

 

9,88 %

83,9 %

4

 Tổng đàn gia súc

13.614 (con) 

 

5

 Tổng đàn gia cầm

428.183 (con) 

 

6

 Giá trị sản xuất công nghiệp

353,6 (tỷ đồng) 

 16,5 % 

 II. Văn hóa - Xã hội

1

 Giới thiệu việc làm

504 (người) 

20,16 % 

2

 Số lao động được đào tạo

172 (người) 

8,6 % 

3

 Tỷ lệ hộ nghèo

0,96 %

0,69%  

4

 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

11% 

11%

5

 Số người được khám, điều trị

20.708 (lượt người) 

15,9 % 

 III. Quốc phòng - An ninh

1

 Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được điều tra làm rõ

29vụ-58 đối tượng/34 vụ-76 đối tượng 

85,3% 

2

 Tai nạn giao thông

14 (vụ) 

 

3

 Số đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết

15/34 (đơn) 

44,11% Lượt truy cập:
Online: