Hôm nay ngày: 29/06/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Ý kiến chỉ đạo

Kết luận của Đ/c Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã tại cuộc họp ngày 29/9/2015.

Ngày 29/9/2015, tại phòng họp C-UBND thị xã, đ/c Giang Xuân Sơn - PCT UBND thị xã chủ trì họp nghe Thanh tra thị xã báo cáo kết quả rà soát giải quyết đơn của các hộ dân.


Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch ngày 8/9/2015.

Ngày 8/9/2015, Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã. Nội dung: Văn phòng HĐND & UBND thị xã báo cáo xin chủ trương giải quyết một số tờ trình của các đơn vị.


Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm tại cuộc họp nghe Thanh tra thị xã báo cáo kết quả thẩm tra xác minh đơn khiếu nại của công dân ngày 27/8/2015.

Ngày 27/8/2015, tại phòng họp C-UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm chủ trì họp nghe Thanh tra thị xã báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của công dân.


Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm tại cuộc họp ngày 28/8/2015.

Ngày 28/8/2015, tại phòng họp C-UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã - Vương Đức Lâm chủ trì họp nghe phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã báo cáo việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Tạ Thị Cường; việc đề nghị làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng đất.....


 Trang đầu  «  1 [2] 3  4  5  »  Trang cuối
mot cua dien tu thi xa dong xoai


Lượt truy cập:
Online: