Hôm nay ngày: 12/12/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Tin hoạt động
Thường trực HĐND thị xã họp thông qua dự thảo Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018.
(17/4/2017)
Vừa qua, ông Phạm Quốc Minh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì họp thông qua dự thảo Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018; tham dự phiên họp có: Thành viên Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thị xã; Phó Trưởng Ban và Thành viên 02 Ban HĐND thị xã; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã. 
Toàn cảnh cuộc họp.
Tại cuộc họp, Văn phòng HĐND&UBND thị xã đã thông qua dự thảo Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kế hoạch năm 2018, HĐND thị xã dự kiến tổ chức 24 đợt giám sát, trong đó có 08 đợt giám sát gián tiếp phục vụ công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND giữa năm và cuối năm theo luật định và 14 đợt giám chuyên đề trực tiếp, với 31 lượt giám sát đối với các đơn vị, phòng-ban thị xã và UBND các xã-phường, tập trung một số nội dung như: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu-chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2018; kế hoạch thu-chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2019; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 01/7/2016 của Thị ủy về “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh-công dân gương mẫu, tự giác”; tình hình triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND thị xã-Phạm Quốc Minh đề nghị Thường trực, 02 Ban HĐND thị xã tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp để điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018, trình kỳ họp HĐND giữa năm 2017 thông qua đảm bảo theo đúng luật định./.

Tác giả: Anh Mỹ

Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  38  39  40 [41] 42  43  44  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: