Hôm nay ngày: 26/06/2017. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Ủy ban Nhân dân

LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

 

 

 Chủ tịch UBND thị xã

  Vương Đức Lâm

    ĐT: 0913.765.259

     Email: vuongduclam.txdx@binhphuoc.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND thị xã 

 Giang Xuân Sơn

Điện thoại: 0913688496

 Email:giangxuanson.txdx

@binhphuoc.gov.vn

 

 

  

 

 

 

                     

                    

                   

 

 

 

 

 

                      Phó Chủ tịch UBND thị xã 

                          Bùi Thị Minh Thúy

   Điện thoại: 0911920999

                      Email:buithiminhthuy.txdx

                             @binhphuoc.gov.vn                                         

 

 

 

 

  

THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

 

   

 Chánh văn phòng 

Nguyễn Minh Cư

ĐT: 0913.720.425

Email: nguyenminhcu.dx

@gmail.com

     

Trưởng Công an thị xã 

 Nguyễn Đức Bưởi

ĐT: 0909.151.666

Email: nguyenducbuoi.

dx@gmail.com

 

 

  

 

Chỉ huy Trưởng

 BCH quân sự

Lê Thiện Hòa

ĐT: 0949.966.452

Email: lethienhoa.dx

@gmail.com

 

 

                                 

 

mot cua dien tu thi xa dong xoai


Lượt truy cập:
Online: