Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 743
  • Trong tuần: 9 611
  • Tất cả: 1390677
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 1
 
Chủ tịch UBND Thành phố
Họ tên:  Nguyễn Minh Bình
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0911.565.679
Địa chỉ mail: nguyenminhbinh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 2
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Họ tên:  Vũ Văn Mười
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0903.394.078
Địa chỉ mail: vuvanmuoi.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Họ tên:  Ngô Hồng Khang
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0388.85.86.87
Địa chỉ mail: ngohongkhang.tpdx@binhphuoc.gov.vn