Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 9 657
  • Tất cả: 1390723
Đơn vị sự nghiệp

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 1
 
Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Xuân Tùng
Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1969
Số điện thoại: 0919.183.289 
Địa chỉ mail: xuantung.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Hoàng Văn Nghiên
Ngày, tháng, năm sinh:  02/9/1961
Số điện thoại: 0978.311.429
Địa chỉ mail: vannghien.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
Phó Giám đốc
Họ tên:  Trần Ngọc Nguyên
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: ngocnguyen.dx@binhphuoc.gov.vn

2. BAN QUẢN LÝ CHỢ

 1
 
Phó Trưởng ban phụ trách
Họ tên:  Đinh Nam Hải
Ngày, tháng, năm sinh:  16/5/1972
Số điện thoại: 0914.320.431             
Địa chỉ mail: dinhnamhai.tpdx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Trần Quang Duy
Ngày, tháng, năm sinh:  02/02/1968
Số điện thoại: 0916.101.419
Địa chỉ mail: quangduy.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
Phó Giám đốc
Họ tên:  Giang Công Chung
Ngày, tháng, năm sinh:  26/3/1971
Số điện thoại: 0966.737.239
Địa chỉ mail: congchung.dx@binhphuoc.gov.vn 

3. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

 1
Đội trưởng
Họ tên:  Nguyễn Thọ Đàm
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0913.549.123
Địa chỉ mail: thodam.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
Phó Đội trưởng
Họ tên:  Trần Viết Ba
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0985.939.434
Địa chỉ mail: tranvietba.dx@binhphuoc.gov.vn

4. XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 1
 
Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Anh Dũng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0946.311.279
Địa chỉ mail: anhdung.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Phạm Thị Hương Thơm
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.563.738
Địa chỉ mail: phamthom.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Nguyễn Sỹ Khán
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0388.507.315
Địa chỉ mail: sykhan.dx@binhphuoc.gov.vn 
 4
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Văn Dương
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0918.070.729
Địa chỉ mail: vanduong.dx@binhphuoc.gov.vn

5. TRUNG TÂM VĂN HÓA- THỂ THAO

 1
 
Giám đốc
Họ tên:  Lê Mạnh Hùng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0964.606.162
Địa chỉ mail: lemanhhung.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Bùi Thái Sơn
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0938.040.789
Địa chỉ mail: thaison.dx@binhphuoc.gov.vn

6. TRUNG TÂM Y TẾ

 1
 
Giám đốc
Họ tên:  Trịnh Xuân Thiều
Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1967
Số điện thoại: 0918.970.425
Địa chỉ mail: xuanthieu.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Phạm Thị Lan Hương
Ngày, tháng, năm sinh:  26/10/1974
Số điện thoại: 0919.373.135
Địa chỉ mail: lanhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
 3
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Hồ Thị Thúy Hằng
Ngày, tháng, năm sinh:  02/3/1980
Số điện thoại: 0978.787.783
Địa chỉ mail: vietloc.dx@binhphuoc.gov.vn 

7. ĐÀI TRUYỀN THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

1
 
Trưởng đài
Họ tên:  Đinh Xuân Hường
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0982.400.431
Địa chỉ mail: xuanhuong.dx@binhphuoc.gov.vn 

8. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1
Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Châu Thành Đại
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0978.545.426
Địa chỉ mail: thanhdai.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
Phó Giám đốc
Họ tên:  Phạm Văn Huy
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.831.179
Địa chỉ mail: phamvanhuy.dx@binhphuoc.gov.vn

9. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1
 
Chủ tịch
Họ tên:  Nguyễn Văn Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0916.373.838
Địa chỉ mail: vanhanh.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
Phó Chủ tịch
Họ tên:  Trần Công Vân
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0917.118.890
Địa chỉ mail: congvan.dx@binhphuoc.gov.vn

10. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT:

1
 
Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Thái Sơn
Ngày, tháng, năm sinh:  16/7/1977
Số điện thoại: 0989.502.477
Địa chỉ mail: thaison.dx@binhphuoc.gov.vn 
 2
 
Phó Giám đốc
Họ tên:  Vũ Đình Sử
Ngày, tháng, năm sinh:  27/12/1969
Số điện thoại: 0988.656.903
Địa chỉ mail: dinhsu.dx@binhphuoc.gov.vn
 1
Giám đốc
Họ tên:  Nguyễn Anh Dũng
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0946.311.279
Địa chỉ mail: anhdung.dx@binhphuoc.gov.vn 
 

 2
Phó Giám đốc
Họ tên:  Phạm Thị Hương Thơm
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0919.563.738
Địa chỉ mail: phamthom.dx@binhphuoc.gov.vn


 3
Phó Trưởng ban
Họ tên:  Nguyễn Sỹ Khán
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0388.507.315
Địa chỉ mail: sykhan.dx@binhphuoc.gov.vn 
>