Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 655
  • Trong tuần: 9 523
  • Tất cả: 1390589
THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

 1
 
Bí thư Thành ủy
Họ tên:  Tôn Ngọc Hạnh 
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 
Địa chỉ mail: tonngochanh.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 

 2
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Họ tên: Bùi Thị Minh Thúy
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0911.920.999
Địa chỉ mail: buithiminhthuy.tpdx@binhphuoc.gov.vn
 

 3
 
Phó Bí thư Thành ủy
Họ tên:  Nguyễn Minh Bình
Ngày, tháng, năm sinh:  
Số điện thoại: 0911.565.679
Địa chỉ mail: nguyenminhbinh.tpdx@binhphuoc.gov.vn