Hôm nay ngày: 22/01/2018. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Văn hóa - Thể thao
Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đồng Xoài tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
(8/9/2014)
Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 31/7/2014 của Thị ủy Đồng Xoài về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, vừa qua, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tham dự hội nghị có 45/53 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc các cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm Văn hóa -Thể thao thị xã, Đài truyền thanh thị xã, Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Văn hóa-Xã hội và công chức Văn hóa-Xã hội các phường, xã.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Cao Văn Vũ – Thị ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời, tập trung đi sâu phân tích, nghiên cứu mục tiêu, 06 nhiệm vụ, 04 nhóm giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đề ra. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tế, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn thị xã. Qua các ý kiến thảo luận, trao đổi, đóng góp của các đại biểu mời dự, có 08 ý kiến đóng góp xoay quanh các nội dung về đầu tư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa - thể thao từ thị xã đến các khu phố, ấp; về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; về tăng cường đầu tư nguồn lực cho văn hóa, kinh phí hoạt động trong thời gian qua.
Kết luận tại Hội nghị, ông Cao Văn Vũ đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu để từ đó tham gia xây dựng các chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong thời gian tới một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan và địa phương./.
Tác giả: Nhật Huy
Nguồn tin: Phòng VH - TT
Bài viết cùng chủ đề
 Trang đầu  «  54  55  56 [57] 58  59  60  »  Trang cuối


Lượt truy cập:
Online: