Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1124/ /QĐ-UBND 13/07/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi được iếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyệnthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu ttư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 318
Tải về1
Lượt tải 2
1093/QĐ-UBND 04/07/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng
Lượt xem: 327
Tải về1
Lượt tải 2
996: /QĐ-UBND 19/06/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa dổi
Lượt xem: 284
Tải về1
Lượt tải 2
972/QĐ-UBND 13/06/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 302
Tải về1
Lượt tải 2
Số: 1990/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 337
Tải về1
Lượt tải 3
Số:868/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 1088
Tải về1
Lượt tải 1
Số:1015/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Đất đai, Môi trƣờng, Đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 792
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 538/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 256
Tải về1
Lượt tải 0
621/QĐ-UBND 24/04/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 294
Tải về1
Lượt tải 0
1184/UBND-NC 13/04/2023 Chấn chỉnh thực hiện quy định của Luật cư trú năm 2020
Lượt xem: 387
Tải về1
Lượt tải 1
1234

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị