UBND thành phố thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố Đồng Xoài
Sáng ngày 4/10 chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình và phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Hồng Khang chủ trì họp xem xét cho ý kiến và  thông qua kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố Đồng Xoài do phòng VHTT xây dựng và trình bày.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình kết luận cuộc họp.

Dự họp có lãnh đạo các đơn vị trong ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố và các cơ quan, đơn vị, phường xã liên quan. Trên cơ sở kế hoạch số 04 ngày 21/9/2023 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày thành lập thành phố Đồng Xoài(01/12/2018 – 01/12/2023) do Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố vừa ban hành, phòng VHTT thành phố đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, các hoạt động theo kế hoạch của Ban chỉ đạo.

 Theo đó, kế hoạch của UBND thành phố sẽ cụ thể hóa các nội dung, phần việc, thời gian triển khai thực hiện chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tửng tổ chức, người đứng đầu để chủ động phối hợp và triển khai thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình cơ bản thống nhất với kế hoạch dự thảo. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, phòng VHTT ghi nhận chọn lọc và bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND thành phố ký ban hành làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, nếu gặp vướng mắc, khó khăn cần kịp thời báo cáo về UBND thành phố. Các đơn vị cần lưu ý chuẩn bị thật chu đáo để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch và thành công, trong  đó đặc biệt chú ý đến công tác vệ sinh, môi trường tại tất cả các tuyến đường, khu công cộng, trụ sở khuân viên các cơ quan đơn vị, các khu công cộng và các khu vực tổ chức các hoạt động chào mừng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra các hoạt động chào mừng phải tuyệt đối an toàn.

Kim Phụng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị