Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kèm theo công văn số 726/TN&MT 07/09/2023 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Lượt xem: 55
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 726/TN&MT 07/09/2023 V/v đề nghị công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Bệnh viện Medic Sài Gòn
Lượt xem: 78
Tải về1
Lượt tải 0
699/TC-KH 24/08/2023 Phối hợp đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô công trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đồng Xoài.
Lượt xem: 140
Tải về1
Lượt tải 0
696/TB-TCKH 24/08/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô công.
Lượt xem: 122
Tải về1
Lượt tải 0
1124/ /QĐ-UBND 13/07/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi được iếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyệnthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu ttư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 193
Tải về1
Lượt tải 0
1093/QĐ-UBND 04/07/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng
Lượt xem: 201
Tải về1
Lượt tải 0
996: /QĐ-UBND 19/06/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa dổi
Lượt xem: 203
Tải về1
Lượt tải 0
972/QĐ-UBND 13/06/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 224
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 1990/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ đƣợc tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc
Lượt xem: 250
Tải về1
Lượt tải 1
Số:868/QĐ-UBND 16/05/2023 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 1005
Tải về1
Lượt tải 0
123456789

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị