Đồng Xoài đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 2025
Chiều ngày 16/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình cùng các phó chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì họp ủy viên ủy ban nhân dân thành phố để xem xét thông qua lần 1 dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình và các phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp. 

Nhận định việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thành phố cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố Đồng Xoài đã tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Thành phố đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, ưu tiên cho công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, kiên cố hóa mương suối, chỉnh trang, kiến thiết đô thị từng bước khang trang, hiện đại. Đến nay, trong 05 chỉ tiêu cơ bản lĩnh vực kinh tế - đô thị - môi trường của thành phố có 04 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chiếm 75%), 01 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch (chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 98,26%), góp phần tạo nền tảng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều điểm sáng, GD&ĐT phát triển tốt đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai linh hoạt các hoạt động giáo dục, xây dựng mô hình trường học thông minh, lớp học song ngữ; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được không ngừng được cải thiện, nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt, đến cuối năm 2022 thành phố không còn hộ nghèo; công tác xây dựng xã hội số được triển khai thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả khả quan; xây dựng và phát triển văn hóa số, góp phần hình thành hệ công dân số cho tương lai hướng tới mục tiêu chuyển đổi số.

Tình hình an ninh trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện tốt. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và PCTN tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá các nhóm chỉ tiêu, chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế  - văn hóa, xã hội - quốc phòng an ninh, các ủy viên ủy ban thành phố và các thành phần dự họp đã đóng góp ý kiến phân tích kỹ hơn, rõ hơn  thực trạng, nhất là những nguyên nhân tồn tại, hạn chế dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế thực hiện nghị quyết, thực tế phát triển của thành phố Đồng Xoài cũng như đánh giá những tác động, ảnh hưởng của tình hình kinh tế  trong khu vực, trong nước, trong tỉnh để đưa ra các giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế  - văn hóa, xã hội - quốc phòng an ninh theo nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung nguồn lực xây dựng đô thị theo hướng Hiện đại, Sinh thái, Thông minh; từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để đến năm 2025 thành phố Đồng Xoài đạt các tiêu chí của đô thị loại II, xã Tiến Hưng lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí hạ tầng của phường.

Kết luận cuộc họp, chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình đề nghị văn phòng HĐND&UBND thành phố ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên UBND, các nhóm soạn thảo để tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo gửi thành ủy trong thời gian sớm nhất.

Kim Phụng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND & UBND Thành Phố Đồng Xoài

Địa chỉ : 1377 - Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại : 0271.3879.736 ; Fax : 0271.3887.436

Ghi rõ nguồn "www.dongxoai.gov.vn" khi phát hành nội dung từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị